Крас: началното училище в Бавария изключва бащите от училище!

Мъжете приемат имената на жените си, майките започват успешни компании? всъщност, разбира се, трябва да мислите така. Но в някои умове равенството още не е пристигнало ...

Това просто трябваше да намери отново майка в Бавария, съобщава "Huffington Post". За да информират родителите от клас 2а за планирано пътуване с кънки, децата получиха писмо до дома си на 22 февруари. Той казваше какво трябва да донесат учениците, когато започне, и така нататък и така нататък.

В края на писмото излезе изречение, което не работеше добре с споменатата майка:

Би било хубаво, ако няколко майки от 9:30 часа в ледения стадион могат да помогнат на децата в кънките.Да, точно: след като в поздрава все още се наричаше "Скъпи родители", изведнъж се разглеждат само майките. Фактът, че бащите също могат да помогнат на децата в кънките, авторът на писмото очевидно е дошъл на ум.

200 бургаски деца учат в нова сграда в кв. „Победа“ в Бургас (Октомври 2022).Бавария, начално училище, пощата Хъфингтън, училищна екскурзия, кънки за лед, полов клише, образ на жените, бащинска любов