10 думи, които хората използват в стил

Шантал, нали? ma баба махане! Няма съмнение: с такива конструкции за изречения ние не спечелихме награда в категория "Добър стил на речта". Тези понятия, от друга страна, облагородяват всяко изречение, което напуска устата ни. И не се притеснявайте? те не са напълно чужди думи!

 • така или иначе
 • искрено
 • противоречащ
 • всъщност
 • нежелание
 • безпогрешен
 • изтънчен
 • разширяване на зениците

Между другото, бизнесът вътрешно е попитал лингвиста Ханс П. Крингс от университета в Бремен по темата.

По негово мнение говори "образован", който от една страна представлява неговата социална група, а от друга страна и съвременните разговори. Неговите примери:

 • значителен
 • статус
 • почит
 • беседа
 • вниманието
 • клиентела
 • сбит

Добре, думите са написани в мозъка ни, нали?Препоръка Видео:


DIY Room Decor! 10 DIY Room Makeover Ideas for Teens! (Февруари 2024).Визитка, интелигентност, визитка